or-napig.gif (2907 bytes)

.Historia PTTK na Śląsku Opolskim

.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstało w dniu 16 grudnia 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906). A kiedy PTTK pojawiło się na Opolszczyźnie?
Pierwszy Zarząd Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego został wybrany w dniu 23 maja 1951 roku. W jego skład wchodzili: Karol Frycz - Prezes, Kazimierz Szczęśniak - Sekretarz, Ignacy Koźniewski - Skarbnik oraz Stanisław Wolnicz, Roman Horoszkiewicz i Leonard Sylwester - członkowie Zarządu.
Później był Zarząd Wojewódzki PTTK w Opolu. Po zlikwidowaniu Zarządu Wojewódzkiego PTTK, Oddziały PTTK woj opolskiego utworzyły Regionalny Ośrodek Programowy PTTK w Opolu, który realizował statutowe zadania PTTK na terenie woj opolskiego, a które z różnych względów nie mogły prowadzić samodzielne oddziały. Dotyczyło to np. organizacji dużych imprez centralnych czy regionalnych jak Śląskie Sympozja Krajoznawców, wydawania Programu Imprez Turystyczno - Krajoznawczych realizowanych w województwie opolskim,  prowadzenia Regionalnej Pracowni Krajoznawczej itp. Ponieważ ROP nie posiadał osobowości prawnej - co utrudniało działalność, a jednocześnie niektóre oddziały zwłaszcza te  nie prowadzące działalności gospodarczej - ulegały likwidacji, zaszła konieczność powołania nowego oddziału z osobowością prawną, który przejął dotychczasową działalność ROP a także członków ze zlikwidowanych oddziałów. Tak powstał Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

.

Rok 2001

Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005
do góry

Zobacz także:

Rok 1997

Rok 1998

Rok 1999

Rok 2000

..Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 1999 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: marzec 18, 2005.