Powrót

Apel powodziowy

 

 

W czasie lipcowej powodzi 1000-lecia, kataklizm dotknął też PTTK. W Opolu, w siedzibie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego woda w nocy z 10 na 11 lipca 1997 r. sięgnęła I piętra. Zdjęcie przedstawia budynek w dniu 13 lipca 1997 roku, kiedy woda częściowo opadła. Jednak nie załamaliśmy się. W tej trudnej sytuacji chcieliśmy szybko doprowadzić odbudowy budynku schroniska - siedziby wielu jednostek PTTK i to się już udało. Z gościnnego pomieszczenia na TOROPOLU przeprowadziliśmy się już na dawne miejsce i w dalszym ciągu organizujemy takie imprezy jak np.: Śląskie Sympozja Krajoznawców . Powódź zniszczyła jednak nie tylko mury i meble, ale również sprzęt, bibliotekę, archiwum itd. Apelujemy do wszystkich członków PTTK, wszystkich turystów i krajoznawców o pomoc w odtworzeniu Regionalnej Pracowni Krajoznawczej. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, za każdą książkę (szczególnie o Śląsku Opolskim) przekazaną na adres Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2a, oraz za każdą złotówkę przekazaną na konto
Oddział Regionalny PTTK  w Banku  PKO SA II Oddział Opole nr 20124031031111000034860713 z dopiskiem "powódź"
Aktualny adres:   PTTK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego,   45-083 Opole, ul. Barlickiego 2a,   ( I piętro), tel./fax  (0-77) 453-63-48

Z góry wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za życzliwość -  kadra oraz wszyscy członkowie PTTK skupieni przy
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Opolu
Opolskim Klubie Krajoznawców
Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu

Powrót


Autor informacji: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email: henrykpaciej@orso.pttk.pl 
Copyright C 1999 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: marzec 25, 2005.